اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه ثبت نام دوره “آشنایی با فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی”

باسمه تعالی

مرکز پژوهشی تبلیغی موعظه با همکاری بنیاد اندیشه انقلاب اسلامی اقدام به برگزاری دوره نیم روزه

آشنایی با فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی

نموده است.

عناوین:
نهضت انتظار (فلسفه تاریخی انقلاب اسلامی ایران(
کلیات فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی

محل دوره:
استان قم

مدت دوره:
نیم روز

زمان:
با توجه به میزان ثبت نام از استان قم و سایر استانها، زمان بندی هر دوره از طریق سایت موعظه (mawezah.ir) اعلام می گردد.

توجه:
موسسات و مراکز و گروه های فرهنگی نیز می توانند بصورت جداگانه برای آن مرکز اقدام به ثبت نام نمایند.

محدودیت :
هر دوره از حداقل 20 الی 30 داوطلب تشکیل می شود که در صورت تکمیل ظرفیت برای برگزاری دوره اقدام خواهد شد.

با توجه به میزان ثبت نام ، این دوره در طول سال نیز به تعداد ظرفیت ثبت نامی برگزار خواهد شد.

 برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید.

درباره نویسنده

YaMahdi 313