تربیت در خانواده

قسمت 19| حیا یکی از پایه های تربیت عفیفانه

ارسال شده توسط مدیریت محتوا

💠 حیا یکی از پایه های #تربیت_عفیفانه

#بخش_نوزدهم

#حیاء_اعضای_خانواده
#جیاء_و_ازدواج
#ازدواج

فراهم نمودن زمینه ازدواج فرزندان:
یکى از مهم ترین کارها در زمینه سامان دهى روابط دو جنس در جامعه و از بین بردن زمینه التهاب ها و انحرافات جنسى در جامعه، تسهیل ارضاى مشروع و به موقع غریزه جنسى است که از طریق فراهم نمودن زمینه ازدواج به موقع امکان پذیر است و در برخى روایات نیز از حقوق فرزندان بر والدین شمرده شده است (طبرسى، ۱۴۱۲ق، ج ۲، ص ۴۰۶).

بى تردید، رعایت این توصیه ها در خانواده سبب تقویت حیا و عفت در فرزندان شده و آنان را در مواقع حساس از خطر گرفتارشدن در دام انحرافات جنسى مى رهاند.

طرح #تربیت_عفیفانه
#حوای_آدم

❤️ @havayeadam 💚
🌸
🌹
🌺🌸
🍂🌱🌸
🍃🌹🌱🌸
‌ ❤️🍃🍂🌺🌹🌸

درباره نویسنده

مدیریت محتوا

من کان لله ، کان الله له

غنچه ای بوده ام از جنس بهار/پرحرارت شدم از پرتو خورشید بلند/سرد گشتم از سایه بی شیله ابر/ سرخوشم با گل یاسی که به هر صبح سحر/ با شمیمی که زجان می روید/می نوازد دل را/ و سپاس از کرم و لطف خدا/و به امید قدمهای خوش یار به چشم/ بی دل فردایم.. (مهدوی)

پیام بگذارید