مواعظ علما و عرفا

نمونه‏اى از موعظه ‏هاى رهبران الهى‏

پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم: «مالى ارى حب الدنیا قد غلب على كثیر من الناس حتّى كانّ الموت فى هذه الدنیا على غیرهم كتب…»(155)
چرا علاقه به دنیا در اكثر مردم غلبه پیدا كرده به طورى كه گویا مرگ در این دنیا براى غیر این‏ها لازم شده است.

نمونه‏اى از موعظه‏هاى رهبران الهى‏
 1. پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم: «مالى ارى حب الدنیا قد غلب على كثیر من الناس حتّى كانّ الموت فى هذه الدنیا على غیرهم كتب…»(155)
چرا علاقه به دنیا در اكثر مردم غلبه پیدا كرده به طورى كه گویا مرگ در این دنیا براى غیر این‏ها لازم شده است.
 2. امام امیرالمؤمنین‏علیه السلام در پاسخ شخصى كه از آن حضرت درخواست موعظه نمود، فرمودند: «لا تكن ممن یرجوا الاخرة بغیر العمل و یرجى التوبة بطول الامل یقول فى الدنیا بقول الزاهدین و یعمل بعمل الراغبین ان اعطى منها لم یشبع و ان منع منها لم یقنع یعجز عن شكر ما اوتى و ینبغى الزیادة فیما بقى…»(156)
آن كس مباش كه به آخرت و نتیجه كار امیدوار است ولى كار نمى‏كند و چون آرزوى طولانى دارد توبه را به تأخیر مى‏اندازد، گفتارش در دنیا گفتار پارسایان است ولى نحوه رفتارش مانند كسانى است كه خواستار دنیا هستند. اگر از مال دنیا به او داده شود سیر نمى‏شود و اگر به او نرسد قناعت نمى‏كند؛ نمى‏تواند شكر آن‏چه را كه دارد ادا كند و براى زیاد كردن سرمایه خود تلاش مى‏كند.

3. امام مجتبى‏علیه السلام: «اعلموا انّ اللَّه لم یخلقكم عبثاً و لیس بتارككم سدى كتب اجالكم و قسم بینكم معایشكم لیعرف كل ذى لب منزلته و انّ ما قدّر له اصابه و ما صرف عنه فلن یصیبه.»
بدانید كه خداوند شما را بیهوده خلق نكرده و رها نساخته، مرگ را براى شما لازم دانسته و روزى شما را تقسیم نموده تا این‏كه هر خردمندى منزلت خود را بیابد و بداند كه آن‏چه را براى او تقدیر نموده به او مى‏رسد و آن‏چه را كه از او باز داشته به او نخواهد رسید.

4. امام حسین‏علیه السلام: «ایاك و ما تعتذر منه فانّ المؤمن لا یسیئ ولا یعتذر و المنافق كل یوم یسیئ و یعتذر»(157)
بپرهیز از این‏كه كارى انجام دهى تا معذرت بخواهى؛ مؤمن كار ناشایست انجام نمى‏دهد تا معذرت بخواهد، لكن منافق هر روز عمل زشت انجام مى‏دهد و عذر خواهى مى‏كند.

5. امام زین‏العابدین‏علیه السلام: «ثلاث منجیات للمؤمن كفّ لسانه عن الناس و اغتیابهم و اشغاله نفسه بما ینفعه لاخرته و دنیاه و طول البكاء على خطیئته»(158) سه چیز عامل نجات مؤمن است: الف: نگه داشتن زبان از مردم و دورى از غیبت. ب: مشغول بودن به امرى كه منافع دنیوى و اخروى دارد. ج: برگناهان زیاد گریه كردن.

6. امام باقرعلیه السلام: «صانع المنافق بلسانك واخلص مودّتك للمؤمن وان جالسك یهودى فاحسن مجالسته»(159)
به وسیله زبان با منافق بساز ومحبّت خود را براى مؤمن خالص گردان واگر با یهودى همنشین شدى به طرز نیكو و معاشرت كن.

7. امام صادق‏علیه السلام: «من غضب علیك من اخوانك ثلاث مرّات فلم یقل فیك مكروها فاعدّه لنفسك»(160)
هر كس از برادران دینى سه مرتبه بر تو خشم كرد و سخنى كه تو را بد آید بر زبان جارى نكرد او را براى خود دوست اختیار كن.

8. امام كاظم‏علیه السلام: «یا هشام ان العاقل لا یحدّث من یخاف تكذیبه و لا یسأل من یخاف منعه و لا یعد ما لا یقدر علیه…»(161)
عاقل كسى است كه سخنى را كه مى‏ترسد او را تكذیب كنند، نمى‏گوید و از چیزى كه مى‏ترسد او را محروم كنند سؤال نمى‏كند و به چیزى كه قدرت وفاى به آن را ندارد وعده نمى‏دهد.

9. امام رضاعلیه السلام: «صاحب النعمة یجب ان یوسّع على عیاله»(162)
كسى كه داراى امكانات مادى است، لازم است كه بر زن و فرزنش توسعه دهد.

10. امام جوادعلیه السلام: «المؤمن یحتاج الى ثلاث خصال توفیق من اللَّه واعظ من نفسه و قبول ممّن ینصحه»(163)
هر مؤمنى به سه صفت نیاز دارد: توفیق الهى و موعظه از ناحیه خودش و پذیرش نصیحت دیگران.

11. امام هادى‏علیه السلام: «من رضى عن نفسه كثر الساخطون علیه»(164)
هر كس از خودش راضى باشد مردم از او ناراضى هستند.

12. امام عسكرى‏علیه السلام: «لا تكرم الرجل بما یشقّ علیه»(165)
اكرام از اشخاص نباید آن‏ها را به مشقّت و زحمت بیاندازد.

 155) بحارالانوار، ج 77، ص 125.
156) نهج‏البلاغه، حكمت 142.
157) بحارالانوار، ج 78، ص 120.
158) بحارالانوار، ج 78، ص 140.
159) بحارالانوار، ج 78، ص 172.
160) ج 78، ص 251.
161) بحارالانوار، ج 78، ص 304.
162) بحارالانوار، ج 78، ص 335.
163) بحارالانوار، ج 78، ص 358.
164) بحارالانوار، ج 78، ص 369.
165) بحارالانوار، ج 78، ص 374.

 

 

 

کتاب راه رشد استاد قرائتی

http://www.gharaati.ir

درباره نویسنده

YaMahdi 313

پیام بگذارید